Gemini Bright Star List

Const

Bayer

Flamsteed

Gemini Name

RA

Dec

Mag.

And

Alpha

21

Alpheratz a And

0h08.4m

+2905'26"

2.1

And

Beta

43

Mirach b And

1h09.7m

+3537'14"

2.1

And

Gamma

57

Almach And

2h03.9m

+4219'47"

2.3

Ant

Alpha

 

Ant a

10h27.2m

-3104'04"

4.2

Aps

Alpha

 

Aps a

14h47.9m

-7902'41"

3.8

Aql

Gamma

50

Tarazed Aql

19h46.3m

+1036'48"

2.7

Aql

Alpha

53

Altair a Aql

19h50.8m

+0852'06"

0.8

Aql

Beta

60

Alshain b Aql

19h55.3m

+0624'24"

3.7

Aqr

Delta

76

Skat Aqr

22h54.7m

-1549'15"

3.3

Aqr

Gamma

48

Sadachbia Aqr

22h21.7m

-0123'14"

3.8

Aqr

Alpha

34

Sadalmelik a Aqr

22h05.8m

-0019'11"

3.0

Aqr

Beta

22

Sadalsud b Aqr

21h31.6m

-0534'16"

2.9

Aqr

Epsilon

2

Albali Aqr

20h47.7m

-0929'45"

3.8

Ara

Alpha

 

Ara a

17h31.8m

-4952'34"

3.0

Ari

Alpha

13

Hamal a Ari

2h07.2m

+2327'45"

2.0

Ari

Beta

6

Sheratan b Ari

1h54.6m

+2048'29"

2.6

Aur

Beta

34

Menkalinan b Aur

5h59.5m

+4456'51"

1.9

Aur

Alpha

13

Capella a Aur

5h16.7m

+4559'53"

0.1

Boo

Epsilon

36

Izar Boo

14h45.0m

+2704'30"

5.1

Boo

Epsilon

36

Pulcherrima Boo

14h45.0m

+2704'27"

2.7

Boo

Gamma

27

Seginus Boo

14h32.1m

+3818'30"

3.0

Boo

Alpha

16

Arcturus a Boo

14h15.7m

+1910'57"

-0.0

Boo

Beta

42

Nekkar a Boo

15h01.9m

+4023'26"

3.5

Boo

Eta

8

Muphrid

13h54.7m

+1823'52"

2.7

Cae

Alpha

 

Cae a

4h40.6m

-4151'50"

4.4

Cam

Alpha

9

Cam a

4h54.0m

+6620'34"

4.3

Cap

Alpha1

6

Cap a

20h17.6m

-1230'30"

4.2

Cap

Alpha2

6

Deneb Algiedi Cp

21h47.0m

-1607'38"

2.9

Car

Alpha

 

Canopus a Car

6h24.0m

-5241'45"

-0.7

Cas

Alpha

18

Schedar a Cas

0h40.5m

+5632'14"

2.2

Cas

Beta

11

Caph b Cas

0h09.2m

+5908'59"

2.3

Cen

Alpha

 

Rigil Kentaurus

14h39.6m

-6050'07"

-0.0

Cep

Alpha

5

Alderamin a Cep

21h18.6m

+6235'08"

2.4

Cep

Beta

8

Alphirk b Cep

21h28.7m

+7033'39"

3.2

Cep

Gamma

35

Alrai Cep

23h39.3m

+7737'57"

3.2

Cet

Alpha

92

Mekab a Cet

3h02.3m

+0405'23"

2.5

Cet

Omicron

68

Mira Ceti

2h19.3m

-0258'39"

3.0

Cet

Beta

16

Diphda b Cet

0h43.6m

-1759'12"

2.0

Cet

Zeta

55

Baten Cet

1h51.5m

-1020'06"

3.7

Cha

Alpha

 

Cha a

8h18.5m

-7655'11"

4.1

Cir

Alpha

 

Cir a

14h42.5m

-6458'31"

3.2

CMa

Zeta

1

Furud CMa

6h20.3m

-3003'48"

3.0

CMa

Alpha

9

Sirius a CMa

6h45.1m

-1642'58"

-1.5

CMa

Delta

25

Wezen CMa

7h08.4m

-2623'36"

1.8

CMa

Beta

2

Mirzam b CMa

6h22.7m

-1757'21"

2.0

CMa

Epsilon

21

Adara CMa

6h58.6m

-2858'20"

1.5

CMa

Eta

31

Aludra CMa

7h24.1m

-2918'11"

2.5

CMi

Beta

3

Gomeisa b CMi

7h27.1m

+0817'22"

2.9

CMi

Alpha

10

Procyon a CMi

7h39.3m

+0513'30"

0.4

Cnc

Alpha

65

Cnc a

8h58.5m

+1151'28"

4.2

Col

Beta

 

Wazn b Col

5h51.0m

-3546'06"

3.1

Col

Alpha

 

Phakt a Col

5h39.6m

-3404'27"

2.6

Com

Alpha

42

Com a

13h10.0m

+1731'46"

5.2

CrA

Alpha

 

Alpha CrA

19h09.5m

-3754'16"

4.1

CrB

Alpha

5

Alphecca a CrB

15h34.7m

+2642'53"

2.2

CrB

Beta

3

Nusakan b CrB

15h27.8m

+2906'21"

3.7

Crt

Alpha

7

Crt a

10h59.8m

-1817'56"

4.1

Cru

Beta

 

Mimosa b Cru

12h47.7m

-5941'19"

1.2

Cru

Alpha

 

Acrux a Cru

12h26.6m

-6305'57"

1.3

Crv

Alpha

1

Crv a

12h08.4m

-2443'44"

4.0

CVn

Alpha1

12

CVn a

12h56.0m

+3818'53"

5.6

CVn

Alpha2

12

Cor Caroli CVn

12h56.0m

+3819'06"

2.9

Cyg

Alpha

50

Deneb a Cyg

20h41.4m

+4516'49"

1.2

Cyg

Gamma

37

Sadr Gamma Cyg

20h22.2m

+4015'24"

2.2

Cyg

Beta

6

Albireo b Cyg

19h30.7m

+2757'35"

3.1

Cyg

Delta

18

Cyg Delta

19h45.0m

+4507'51"

2.9

Del

Alpha

9

Svalocin

20h39.6m

+1554'43"

3.8

Del

Beta

6

Rotanev

20h37.5m

+1435'43"

3.6

Dor

Alpha

 

Dor a

4h34.0m

-5502'42"

3.3

Dra

Gamma

33

Etamin c Dra

17h56.6m

+5129'20"

2.2

Dra

Alpha

11

Thuban a Dra

14h04.4m

+6422'33"

3.7

Dra

Beta

23

Rastaban b Dra

17h30.4m

+5218'05"

2.8

Equ

Alpha

8

Equ a

21h15.8m

+0514'52"

3.9

Eri

Gamma

34

Zaurak

3h58.0m

-1330'31"

3.0

Eri

Alpha

 

Achernar a Eri

1h37.7m

-5714'12"

0.5

Eri

Beta

67

Cursa b Eri

5h07.8m

-0505'11"

2.8

For

Alpha

 

For a

3h12.1m

-2859'13"

3.9

Gem

Epsilon

27

Mebsuta Gem

6h43.9m

+2507'52"

3.0

Gem

Delta

55

Wasat Gem

7h20.1m

+2158'56"

3.5

Gem

Alpha

66

Castor a Gem

7h34.6m

+3153'18"

2.0

Gem

Beta

78

Pollux b Gem

7h45.3m

+2801'34"

1.1

Gru

Alpha

 

Gru a

22h08.2m

-4657'40"

1.7

Her

Beta

27

Kornephoros bHer

16h30.2m

+2129'23"

2.8

Her

Alpha

64

Ras Algheti aHer

17h14.6m

+1423'25"

3.5

Hor

Alpha

 

Hor a

4h14.0m

-4217'40"

3.9

Hya

Alpha

30

Alphard a Hya

9h27.6m

-0839'31"

2.0

Hyi

Alpha

 

Hyi a

1h58.8m

-6134'11"

2.9

Ind

Alpha

 

Ind a

20h37.6m

-4717'29"

3.1

Lac

Alpha

7

Lac a

22h31.3m

+5016'57"

3.8

Leo

Delta

68

Zozma Leo

11h14.1m

+2031'25"

2.6

Leo

Beta

94

Denebola b Leo

11h49.1m

+1434'19"

2.1

Leo

Alpha

32

Regulus a Leo

10h08.4m

+1158'02"

1.4

Lep

Alpha

11

Arneb a Lep

5h32.7m

-1749'20"

2.6

Lib

Gamma

38

Zuben Elakrab

15h35.5m

-1447'22"

3.9

Lib

Beta

27

Zuben Elchamali

15h17.0m

-0922'59"

2.6

Lib

Alpha2

9

Zuben Elgenubi

14h50.9m

-1602'30"

2.8

LMi

Beta

31

LMi b

10h27.9m

+3642'26"

4.2

Lup

Alpha

 

Lup a

14h41.9m

-4723'18"

2.3

Lyn

Alpha

40

Lyn a

9h21.1m

+3423'33"

3.1

Lyr

Epsilon

4

Epsilon Lyrae

18h44.3m

+3940'12"

5.1

Lyr

Beta

10

Sheliak b Lyr

18h50.1m

+3321'46"

3.5

Lyr

Gamma

14

Sulaphat Lyr

18h58.9m

+3241'22"

3.2

Lyr

Alpha

3

Vega a Lyr

18h36.9m

+3847'01"

0.0

Men

Alpha

 

Men a

6h10.2m

-7445'11"

5.1

Mic

Alpha

 

Mic a

20h50.0m

-3346'47"

4.9

Mon

Alpha

26

Mon a

7h41.2m

-0933'04"

3.9

Mus

Alpha

 

Mus a

12h37.2m

-6908'08"

2.7

Oct

Alpha

 

Oct a

21h04.7m

-7701'26"

5.2

Oph

Beta

60

Kelb al Rai

17h43.5m

+0434'02"

2.8

Oph

Alpha

55

Ras Alhague

17h34.9m

+1233'36"

2.1

Ori

Delta

34

Mintaka Ori

5h32.0m

-0017'57"

2.2

Ori

Beta

19

Rigel b Ori

5h14.5m

-0812'06"

0.1

Ori

Alpha

58

Betelgeuse a Ori

5h55.2m

+0724'25"

0.5

Ori

Epsilon

46

Alnilam Ori

5h36.2m

-0112'07"

1.7

Ori

Gamma

24

Bellatrix Ori

5h25.1m

+0620'59"

1.6

Ori

Zeta

50

Alnitak Ori

5h40.8m

-0156'34"

2.0

Pav

Alpha

 

Pav a

20h25.6m

-5644'06"

1.9

Peg

Zeta

42

Homam Peg

22h41.5m

+1049'53"

3.4

Peg

Alpha

54

Markab a Peg

23h04.8m

+1512'19"

2.5

Peg

Epsilon

8

Eniph Peg

21h44.2m

+0952'30"

2.4

Peg

Beta

53

Scheat b Peg

23h03.8m

+2804'58"

2.4

Peg

Gamma

88

Algenib Peg

0h13.2m

+1511'01"

2.8

Per

Alpha

33

Mirfak a Per

3h24.3m

+4951'40"

1.8

Per

Beta

26

Algol b Per

3h08.2m

+4057'20"

2.1

Pic

Alpha

 

Pic a

6h48.2m

-6156'29"

3.3

PsA

Alpha

24

Fomalhaut a PsA

22h57.7m

-2937'20"

1.2

Psc

Alpha

113

Kaitain

2h02.0m

+0245'49"

4.3

Psc

Alpha

113

Psc a

2h02.0m

+0245'49"

5.2

Pyx

Alpha

 

Pyx a

8h43.6m

-3311'11"

3.7

Ret

Alpha

 

Ret a

4h14.4m

-6228'26"

3.3

Scl

Alpha

 

Scl a

0h58.6m

-2921'27"

4.3

Sco

Beta1

8

Graffias b Sco

16h05.4m

-1948'20"

2.6

Sco

Lambda

35

Shaula Sco

17h33.6m

-3706'14"

1.6

Sco

Alpha

21

Antares a Sco

16h29.4m

-2625'55"

1.0

Sct

Alpha

 

Sct a

18h35.2m

-0814'39"

3.8

Ser

Alpha

24

Unukalhay a Ser

15h44.3m

+0625'32"

2.7

Sex

Alpha

15

Sex a

10h07.9m

-0022'18"

4.5

Sge

Alpha

5

Sge a

19h40.1m

+1800'50"

4.4

Sgr

Epsilon

20

Kaus Australis

18h24.2m

-3423'05"

1.9

Sgr

Alpha

 

Sgr a

19h23.9m

-4036'58"

4.0

Tau

 

20

Maia Plei

3h45.8m

+2422'04"

3.9

Tau

 

23

Merope Plei

3h46.3m

+2356'54"

4.2

Tau

 

17

Electra Plei

3h44.9m

+2406'48"

3.7

Tau

 

19

Taygeta Plei

3h45.2m

+2428'02"

4.3

Tau

 

27

Atlas Plei

3h49.2m

+2403'12"

3.6

Tau

Alpha

87

Aldebaran a Tau

4h35.9m

+1630'33"

0.9

Tau

Beta

112

Alnath b Tau

5h26.3m

+2836'27"

1.6

Tau

Eta

25

Alcyone Plei

3h47.5m

+2406'18"

2.9

Tel

Alpha

 

Tel a

18h27.0m

-4558'06"

3.5

TrA

Alpha

 

Atria a TrA

16h48.7m

-6901'40"

1.9

Tri

Alpha

2

Tri a

1h53.1m

+2934'44"

3.4

Tuc

Alpha

 

Tuc a

22h18.5m

-6015'35"

2.9

UMa

Delta

69

Megrez UMa

12h15.4m

+5701'57"

3.3

UMa

Beta

48

Merak b UMa

11h01.8m

+5622'57"

2.4

UMa

Alpha

50

Dubhe a UMa

11h03.7m

+6145'03"

1.8

UMa

Iota

9

Talitha UMa

8h59.2m

+4802'30"

3.1

UMa

 

80

Alcor UMa

13h25.2m

+5459'17"

4.0

UMa

Epsilon

77

Alioth UMa

12h54.0m

+5557'35"

1.8

UMa

Eta

85

Benetnasch UMa

13h47.5m

+4918'48"

1.9

UMa

Gamma

64

Phecda UMa

11h53.8m

+5341'41"

2.4

UMa

Zeta

79

Mizar UMa

13h23.9m

+5455'31"

2.3

UMi

Beta

7

Kochab b UMi

14h50.7m

+7409'20"

2.1

UMi

Alpha

1

Polaris a UMi

2h31.8m

+8915'51"

2.0

Vel

Lambda

 

Suhail

9h08.0m

-4325'57"

2.2

Vir

Alpha

67

Spica a Vir

13h25.2m

-1109'41"

1.0

Vir

Epsilon

47

Vindemiatrix Vir

13h02.2m

+1057'33"

2.8

Vir

Beta

5

Zawijah b Vir

11h50.7m

+0145'53"

3.6

Vol

Alpha

 

Vol a

9h02.4m

-6623'46"

4.0

Vul

Alpha

6

Vul a

19h28.7m

+2439'54"

4.4